028 6295 6121

Công Ty TNHH TM – XD Thiên Phú Vi Na

Địa chị: 58/2S Quốc Lộ 22 Ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

Điện thoại:  086. 2525. xxx

Fax: 086. 2525. xxx

Nội dung công việc: Xử lý nền móng phòng chống mối cho toàn bộ công trình nhà máy NED COFEE khu công nghiệp Tân An, Phường Thắng Lợi, TP. Ban Mê Thuột

Ngày ký hợp đồng: 06/02/2015