028 6295 6121

Xứ lý phòng chống mối Công Ty Cổ Phẩn Việt Nam Mộc Bài

Địa chị: Khu thương mại Hiệp Thành Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại:  06.6376.xxxx

Fax: 06.6376.xxxx

Nội dung công việc: Xứ lý phòng chống mối khu vực phòng chủ tịch. Kiểm tra xử lý 6 tháng 1 lần.

Ngày ký hợp đồng: 01/20/2012